Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Sponsring

Vi vill att vår sponsring ska präglas av hög kvalitet, affärsmässighet och nå breda målgrupper i samhället.

Här kan du läsa hur Sparbanken Nord arbetar med sponsring. 

Fyra kvinnor står vid ett bord med karta, iPad, kaffemuggar, kamera på och planerar en resa

Ansökningar via vår hemsida

Vårt lokala engagemang gör att vi får många förfrågningar om sponsorsamarbete. För att förenkla handläggningen och kunna ge dig ett snabbt och rättvist besked sker alla förfrågningar och ansökningar via vår hemsida.

Guide sponsring

Vi har klara mål med vår sponsring. Vi vill att vår sponsring ska präglas av hög kvalitet, affärsmässighet och nå breda grupper i samhället. Fokus ska ligga på barn och ungdom. Här följer en guide som visar vilka samarbeten vi är intresserade av och vilka vi vill undvika.

Vårt mål med sponsring är att:

  • sponsra breda verksamheter där vi via föreningar, lag, organisationer når många människor
  • sponsorverksamheten ska följa bankens värderingar, etik, moral och miljöarbete
  • sträva efter en balans mellan kultur och idrott 
  • sponsoravtalen ska ge utrymme för gemensamma aktiviteter/kundträffar 
  • våra samarbetspartners bör vara kunder i banken 

Vi sponsrar inte:

  • verksamheter som är uppenbart skadliga för miljön eller strider mot bankens grundläggande värderingar, etik och moral