Information om Sparbanken Nord

Namn: Sparbanken Nord

Adress: Box 735, 941 28 PITEÅ

Tel: 0771-23 00 23

Webb: www.sparbankennord.se

E-post: kontakta.oss@sparbankennord.se

Bankens värdepapperstillstånd och tillsyn
Banken har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden 2 kap 1 § punkt 1-5 :

  1. mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument
  2. utförande av order på kunders uppdrag
  3. handel för egen räkning
  4. portföljförvaltning
  5. investeringsrådgivning

Myndighetstillsyn
Banken står under tillsyn av Finansinspektionen, Brunnsgatan 3, Box 7821, 103 97 Stockholm, tfn 08-408 980 00, www.fi.se.

Värdepapperstillstånd för Sparbanken Nord (pdf)