För att det ska vara tryggt och enkelt för dig och gå så snabbt som möjligt hanteras alla arvskiften av en särskild avdelning hos oss. Du skickar bara in de handlingar som beskrivs under respektive "scenario" nedan till vår adress:

Sparbanken Nord
Affärsstöd
Box 735
941 28  Piteå