Med den kompletterande kortförsäkringen får du en rese- och olycksfallsförsäkring som kompletterar din hemförsäkring. Försäkringen kan även ge dig ersättning för försenad ankomst och försenat bagage.

Du behöver ha ett giltigt betal- och kreditkort Mastercar, antingen Sparbanken Nord kortet eller Entrékortet och betala mer än 75 % av resan med kortet.

Observera att du inte kan betala resan inne på Swedbank eller sparbankernas kontor, varken i kortterminal eller kassa.

Ytterligare innehåll i kompletterande kortförsäkringen för betal- och kreditkort

  • Avbeställningsförsäkring
  • Missad anslutning
  • Tanka fel
  • Självriskskydd, hem- och bilförsäkring
  • Ankomstförsening
  • Bagageförsening

För vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för innehavare av giltigt kort som betalar minst 75 % av den totalta kostnaden för resan med detta kort. Försäkringen gäller även den försäkrades familjemedlemmar, även för familjemedlem som reser på egen hand under förutsättning att resan är betalt med kortinnehavarens kort samt att försäkringens övriga villkor är uppfyllda.

Försäkringen gäller, om inte annat skriftligen avtalats, endast för personer som är såväl folkbokförda som bosatta i Norden.

Fullständiga villkor till ditt kort

Villkor Kompletterande kortförsäkring för Betal- och kreditkort Mastercard - Sparbanken Nord eller Entrékortet

För- och efterköpsinformation Sparbankernas Kort - SOLID

Kontaktuppgifter till Solid och skadeanmälan för betal- och kreditkort Mastercard

www.solidab.se finns blankett för olika typer av skadeanmälan, här kan du även läsa mer om innehållet i din försäkring.Här hittar du även svaren på de vanligaste frågorna, kontaktuppgifter och reseinformation.

Blankett skadeanmälan SOLID

Skadeanmälan kan även göras via telefon till Solid AB - 0771 - 113 113