Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor i Sparbanken Nord

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Fasträntekonto

Pris

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

 

 

Räntor 2023-03-28

Löptid Ränta % Eff. ränta 360/360
 3 mån  3,00  
 6 mån  3,25  
 1 år  3,50  3,55
 1,5 år  3,60  3,62
 2 år  3,70  3,68
 3 år  3,70  3,62
 4 år  3,70  3,56
 5 år  3,70  3,50

e-sparkonto

Pris

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,60%

Sparbankskonto

Pris

Två fria uttag per år
1% uttagsavgift fr.o.m tredje uttaget/år
Ränta för närvarande: 1,80%
Minsta insättning vid öppnande, 50 000 kr

Privatkonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Ungdomskonto

Pris

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,50 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

Skogskonto

Pris

Räntan är för närvarande 2,50% på Skogskonto

Investeringssparkonto (ISK)

Pris

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,5%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Inlåningsräntor företag