Bästa utförande av order

Sparbanken Nord har valt Swedbank som utförare av order. Därför blir Swedbanks riktlinjer för utförande av order tillämpliga för dig som kund.
Läs om Swedbanks bästa orderutförande (Swedbanks hemsida)

Orderkvalitet Q1 2020 (RTS 27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q4 2019 (RTS27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q3 2019 (RTS27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q2 2019 (RTS27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q1 2019 (RTS27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q4 2018 (RTS27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q3 2018 (RTS 27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q2 2018 (RTS 27 maskinläsligt format)

Orderkvalitet Q1 2018 (RTS 27 maskinläsligt format)

 

Banken har gjort analyser gällande orderutförandet (RTS 28)

2019
Sammanfattning av analys
Utförda order (maskinläsligt format)
Vidarebefordrade order (maskinläsligt format)

2018
Sammanfattning av analys
Utförda order (maskinläsligt format)
Vidarebefordrade order (maskinläsligt format)

2017
Sammanfattning av analys
Utförda order (maskinläsligt format)
Vidarebefordrade order (maskinläsligt format)