Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Private Banking är mer än bara siffror

mormor med barnbarn

Vi tror på att ha en nära relation med våra kunder. Ju mer vi vet om din verklighet, desto bättre kan vi ta hand om din ekonomi.

Som kund hos oss får du en särskilt utvald Private Banking-rådgivare. Rådgivaren har spetskompetens inom placeringar och ansvarar för att du kan dra nytta av all övrig kompetens som finns i banken. Av din rådgivare får du hjälp med såväl vardagsekonomin som med de långsiktiga finansiella planerna – för dig, din familj och ditt företag.

Vårt första steg är en noggrann genomgång av din livssituation, dina mål och dina drömmar. Allt som påverkar din ekonomi är viktigt. Med ett av marknadens mest avancerade verktyg kan vi måla upp en detaljerad bild som spänner över din privata situation, din eventuella verksamhet och den ekonomiska situationen för din familj. Först när vi har hela bilden kan vi få en överblick över dina behov och hur vi kan möta dem på bästa sätt.

Hur dina mål och behov ser ut ändras förstås med tiden. Alla möten med din rådgivare dokumenteras därför noggrant och följs upp. Även förändringar på marknaden och i samhället har stor inverkan på våra rekommendationer. Därför gör vi regelbundna avstämningar, efter överenskommelse mellan dig och oss.

Som en del av vårt nätverk bjuder vi in dig till olika events där du kan hitta värdefulla kontakter.

Välkommen in i gemenskapen!

/Private Banking-teamet

Private Banking-teamet

Fredrik Lindkvist

Chef Private Banking

Mobil: 070-626 28 44

Telefon: 0911-23 14 29

Anna Lundström 

Försäkringsspecialist

Mobil: 072-724 86 14

Telefon: 0970-759 27

Anders Hedman

Private Banker

Mobil: 070-317 59 03

Telefon: 0911-23 14 38


Lars Stenberg

Private Banker

Mobil: 070-345 23 42

Telefon: 0911-23 13 97

Jörgen Grahn

Private Banker

Mobilt: 072-724 85 11

Telefon: 0911-23 14 07

Åsa Nordström

Försäkringsspecialist

Mobil: 070-260 75 25

Telefon: 0911-23 14 14