Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Policy samhällsengagemang

Sparbanken Nord ska bidra till en positiv samhällsutveckling genom att främja följande inriktningar företrädesvis inom Sparbanken Nords marknadsområde:

  • Allmännyttig samhällsutveckling
  • Näringslivsfrämjande insatser
  • Barn och unga
  • Idrott
  • Forskning och utbildning
  • Kultur

Syftet är att ge stimulans för att skapa tillväxt, fler arbetstillfällen, bra utbildning och livskvalitet. Medel kan utgå till organisationer, föreningar och företag för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för samhällsutvecklingen i regionen.

Policyn i sin helhet finns i foldern Sparbanken Nords samhällsengagemang - vårt löfte i länken nedan.

Sparbanken Nords samhällsengagemang - vårt löfte

Hur arbetet med samhällsengagemanget är organiserat