Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Extra stöd till coronadrabbade verksamheter

Knattebanken lila

Vi avsätter 8 miljoner kronor i extra medel till föreningar, organisationer och näringsliv som drabbats ekonomiskt av coronavirusets följder. Det är ett beslut som fattats av styrelsens framtidsutskott, och som inte påverkar ordinarie utdelningar.

Åtta miljoner extra TACK!

Vi värnar om den plats vi alla bor och verkar på. Vi kan inte göra allt, men vi bidrar på det sätt vi kan. Det kan vi göra tack vare att vi är en sparbank. Det kan vi göra tack vare att du är kund hos oss. TACK! ❤️

Vilka föreningar har fått stöd?

Här fyller vi löpande på vilka som beviljats extra stöd.

Beviljat stöd Idrott & Kultur

Beviljat stöd Näringsliv

Extra stöd till Näringsliv

Regionens små och medelstora företagen bidrar till tillväxt, viktiga arbetstillfällen och är med och skapar en mer attraktiv region att bo och verka i. Detta vill vi värna om genom att stötta främjarorganisationer som arbetar med företagsstöd. Till Näringsliv har avsatts 3,5 miljoner kronor.

Extra stöd till Idrott och Kultur

Idrott och kultur gör platsen extra attraktiv att bo på och är därför viktig samhällsnytta. Vi vill värna om detta. Till detta ändamål har 4,5 miljoner kronor avsatts.

Nu kan vi glädjande meddela att vi fördelat 4,5 miljoner kr till 81 st föreningar inom området Kultur och Idrott. 

Ansökningarna har behandlats i kronologisk ordning efter hur de kommit in till oss. I bedömningen har föreningens omfattning och bredd, samt inkomstbortfall legat till grund för beslut.

Det går ej längre att göra ansökningar inom ramen för dessa särskilt avsatta medel.

Som regionens egen bank ska vi självklart bidra

Som regionens bank värnar vi om den plats vi alla bor och verkar på. Vi kan långt ifrån göra allt men vi vill vara med och bidra.

Med anledning av de konsekvenser vi ser att coronaviruset får på vår hemmaregion har vi valt att avsätta 8 miljoner kronor till särskilda stödåtgärder.

Stödåtgärderna ska ha syftet allmän samhällsutveckling och fokus ligger på kultur, idrott och näringsliv där verksamheten allvarligt påverkats av coronavirusets konsekvenser.

Stödåtgärderna delas in i de två kategorierna Idrott & Kultur samt Näringsliv. 

Kontaktuppgifter

Erika Mattsson, Ansvarig för Sparbanken Nord - Framtidsbanken

Frågor och svar

Här hittar du mer information om vad som gäller vid ansökan av det extra stödet. Läs igenom frågor och svar innan ansökan.