Skip to content

De globala målen och Sparbanken Nord

Agenda 2030 med FN:s globala mål för en hållbar utveckling är den mest ambitiösa överenskommelse som världens länder antagit för att nå en hållbar utveckling.

De 17 globala målen är i grunden integrerade och odelbara där alla målen behöver arbetas med för att nå en hållbar utveckling. Olika aktörer och platser har dock olika behov och möjligheter att påverka.

Vårt bidrag till de globala målen

Som sparbank vill vi bli mer konkreta och tydliga i vårt hållbarhetsarbete och samhällsengagemang. Därför har även vi valt att inkludera de globala målen i vårt arbete.

Inom Sparbanken Nords samhällsengagemang prioriterar vi 10 av de 17 målen (nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13). Prioriteringen har skett med utgångspunkt i platsens behov och utsikter och Sparbanken Nords möjlighet att påverka genom gåvor till allmännyttiga ändamål.

 

Klicka på bilderna nedan för att läsa om hur vi agerar med koppling till de prioriterade globala målen.

4. God utbildning för alla 5. Jämställdhet 7. Hållbar energi för alla 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 10. Minskad ojämlikhet 11.Hållbara städer och samhällen 3. God hälsa och välbefinnande 2. Ingen hunger 1. Ingen fattigdom 6. Rent vatten och sanitet 13. Bekämpa klimatförändringarna 12. Hållbar konsumtion och produktion 13. Bekämpa klimatförändringarna 14. Hav och marina resurser 15. Ekosystem och biologisk mångfald 16. Fredliga och inkluderande samhällen 17. Genomförande och globalt partnerskap