Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

De globala målen och Sparbanken Nord

Agenda 2030 med FN:s globala mål för en hållbar utveckling är den mest ambitiösa överenskommelse som världens länder antagit för att nå en hållbar utveckling.

De 17 globala målen är i grunden integrerade och odelbara där alla målen behöver arbetas med för att nå en hållbar utveckling. Olika aktörer och platser har dock olika behov och möjligheter att påverka.

Som sparbank vill vi bli mer konkreta och tydliga i vårt hållbarhetsarbete och samhällsengagemang. Därför har även vi valt att inkludera de globala målen i vårt arbete.

Inom Sparbanken Nords samhällsengagemang prioriterar vi 10 av de 17 målen (nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13). Prioriteringen har skett med utgångspunkt i platsens behov och utsikter och Sparbanken Nords möjlighet att påverka genom gåvor till allmännyttiga ändamål.

Klicka på länkarna nedan för att läsa om hur vi agerar med koppling till de prioriterade globala målen.