Skip to content
grafik kundmiljonen

Ett stort TACK till er alla!

Responsen för Kundmiljonen har varit enorm, det är väldigt roligt tycker vi! Vi vill tacka alla som sökt, tipsat andra eller på annat sätt spridit information.

 

Här kan du läsa om de glada kunder som skänkt sin del av Kundmiljonen till de verksamheter som ligger dem varmt om hjärtat. Verksamheter som nu får ett välkommet tillskott till kassan av hela 25.000 kr - häng med!

 

Här ser du den senaste filmen av Kundmiljonen. Vill du se vilka som vunnit på din ort? Under Kundmiljonens vinnare lägger vi löpande ut filmer och reportage från de utdelningar som gjorts.

 

Läs mer om Kundmiljonen här

Eivor nominerade Vuollerim hembygdsförening

Med Kundmiljonen vill vi ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i. Det arbete som Vuollerims hembygdsförening gör med att bevara byggnader och byns historia för kommande generationer, är ett bra exempel på detta.
Nu är det din tur Eivor!

Eivors motivering

Föreningens medlemmar lägger ner ett stort och engagerat arbete för att hålla verksamheten igång i de olika byggnaderna Hembygdsgården, Bagarstugan och Gamla Telegrafen. Hembygdsgården, som är byns äldsta byggnad, hålls öppen hela sommaren och även vintertid vid högtider, och kan hyras av allmänheten året om (så även Bagarstugan). Gamla Telegrafen är en av kommunens fyra kulturhistoriskt intressanta byggnader och hålls öppen för visning och utställningar, främst under sommaren. Genom det publika arbetet hålls byns historia levande, dels genom utställningar och dels genom att serveringen hålls i den genuint bevarade miljön och byggnaden. Hembygdsföreningens arbete är viktigt, både idag och för kommande generationer och för detta krävs omfattande ideellt arbete förenat med stora ekonomiska insatser. Allt för att behålla byns historia. Utan det stora engagemanget från eldsjälar hade dessa byggnader med stor sannolikhet inte funnits kvar idag.

 

Om Vuollerims hembygdsförening

Vuollerims hembygdsförening bildades år 1987 med syfte att rädda en av Vuollerimbygdens äldsta gårdar, Boströmsgården. Idag har föreningen ca. 100 medlemmar och Vuollerimbygdens Hembygdförening bidrar till att hålla liv i bygdens historia genom olika arrangemang och utställningar samt öppethållande av kulturmiljöer och museiverksamheter.

Föreningen medverkar aktivt i olika återkommande projekt som berör alla åldrar. Samarbete sker aktivt med andra föreningar, organisationer, skolor, bygdebolag lokalt, samt regionalt och nationellt genom Norrbottens Hembygdsförbund.

 

Stort GRATTIS till Eivor och Vuollerims hembygdsförening!