Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Vi kallar det Kundmiljonen

Fjällvy

Varför Kundmiljonen?
Vi vill ge våra kunder möjlighet att vara delaktiga och påverka vårt arbete med att göra våra orter och samhällen bra att bo, verka och leva i.

Vilket belopp kan man ansöka om?
40 mottagare kan få 25.000 kr vardera. Totalt 1 miljon kronor.

Vem kan göra ansökan?
Du som gör ansökan ska vara kund i Sparbanken Nord. Som kund räknas man om man har regelbunden inkomstinsättning i banken, såsom lön eller annan ersättning. Du som gör ansökan kan inte vara anställd eller ingå i styrelsen i den förening eller organisation som du ansöker till.

Vem kan vara mottagare?
Mottagare ska vara en organisation eller förening som betyder mycket för lokalsamhället och bidrar till samhällsutvecklingen. Organisationen eller föreningen ska vara registrerad och öppen för allmänheten och inte ha vinstdrivande verksamhet. Vidare ska verksamheten bedrivas inom bankens verksamhetsområde.

Hur gör jag en ansökan?
Ansökningstiden har nu gått ut.

När får man besked om beslut?
Beslut kommer att ske löpande av en jury bestående av Kjell-Åke Nilsson, ansvarig för Sparbanken Nord - Framtidsbanken, Anna Boström, marknadschef, Anna Karlsson, regionchef södra och Lena Muotka, regionchef norra. Ej beviljade ansökningar får besked genom meddelande i internetbanken/mobilbanken eller brev. Beviljade ansökningar blir kontaktade via telefon.

Hur går utdelningen till?
Utdelningen sker efter överenskommelse med banken och kommer att dokumenteras. Både givare (kunden) och mottagare ska ge sitt medgivande om att medverka i dokumentationen (foto, film etc) då denna kan komma att användas i bankens kommunikation.