Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Sparbanken Nords Mångfaldsstipendium Peter Henriksson, IFK Råneå, 2016

mångfaldpriset 2017

Sparbanken Nord – Framtidsbanken har för första gången delat ut Mångfaldsstipendium.

Stipendiet delades ut på Norrbottens Idrottsgala till Peter Henriksson, IFK Råneå, för det fantastiska jobb som föreningen gör med att ta hand om och integrera nyanlända i samhället via idrotten.

”Peter Henriksson bygger broar mellan människor oavsett olikheter och ursprung. Han lever och lär efter idrottens värdegrunder – allas rätt att vara med. I sin förening IFK Råneå anordnar Peter många olika aktiviteter för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Med sin empati och känsla för människors lika värde är Peter ett föredöme. Vi hoppas att detta stipendium ger honom möjlighet att fortsätta och utveckla sitt arbete med mångfald och allas rätt att vara med.”

Så lät motiveringen när en lätt chockad Peter Henriksson tog emot diplomet från Sparbanken Nord – Framtidsbanken.

– Jag blev hemskt rörd. Det här är ett minne för livet. Men det är inte därför man håller på med det här, det är inte därför jag gör det här jobbet.

Med ödmjuk ton fortsätter han:
– Jag hittar på idéer och skapar projekt. Men det som är mest roligt är att jag har många med mig som gör det här jobbet. Framförallt är det här ett pris för vår förening och det jobb vi gör tillsammans.

”Idrottens språk är universellt”

Råneå började ta emot flyktingar år 2000. Redan från början insåg hela orten att det bästa sättet att hantera integrationen är att låta de nyanlända direkt bli en del av samhället. Och en stor del av samhället är just IFK Råneå. I Råneå bor cirka 2000 människor varav 600 är medlemmar i klubben.
– Sedan de första människorna kom har hela Råneå mobiliserat, förklarar Peter Henriksson. Idrott är fantastiskt för integration. Idrottens språk är så universellt. Man kan spela och studsa och behöver inte prata till att börja med. En passning slås på samma sätt på bosniska som på Råneåmål.

IFK Råneås olika lag är verkligen en spegling av samhällets engagemang.

Idag består av A-laget av hälften flyktingar som kommit från länder som Afghanistan och Somalia. Några av dem kom från det nystartade boende för ensamkommande barn, som IFK Råneå genast etablerade en relation till.

– Vi är en liten ort. Vill vi ha ett lag med ”pojkar 10” så har vi inte nog med människor. Men tack vare integrationen så kan vi ha lag i alla åldersgrupper, säger Peter Henriksson.

Unikt basketprojekt

Men IFK Råneå jobbar inte bara med fotboll som medel för integration. Förra sommaren startades projektet ”Välkommen hit”, ett initiativ från svenska basketförbundet, som syftar till att introducera basketen och föreningslivet för ensamkommande flyktingbarn, och i ett större perspektiv öka förståelsen och toleransen gentemot flyktingar.

IFK Råneå visade upp sitt intresse och valdes ut som en av 20 svenska klubbar.

– Det finns 340 basketföreningar i Sverige, så det är väldigt hedrande att vi blev utvalda att delta, säger Peter stolt.

Projektet har pågått sedan november och avslutas i maj månad. Men redan nu står det klart att klubben beviljas en fortsättning på projektet även till nästa höst. Under projektet har klubben haft en öppen träning för alla flyktingar, där egna ledare och spelare också deltar.

Klubben har också haft ett samarbete med Luleå Basket där stjärnorna Danielle Hamilton och Martina Stålvant har besökt Råneå några gånger och arrangerat träningar med klubben.

– Det är fantastiskt vilken relation vi har fått med dem. De kom hit en gång med säckvis med skor och kläder. Det har gjort att vi har en bas här när det kommer nyanlända som vill prova på sporten. Det sista vi gjorde var att vi var ner och avtackade dem inför hela publiken i Luleå Energi Arena, berättar Peter Henriksson.

"Viktigt att inte marginalisera människor"

Han talar med stolthet i rösten och det blir tydligt att det är svårt att göra allt som klubben och orten gör för flyktingarna rättvisa. Peter berättar varmt om medborgarkontoret som ringer honom så fort det kommer en nyanländ som vill spela fotboll, om en nystartad klubb som kallas IFK Råneå United med syftet att ha öppna träningar en gång i veckan, om vikten om att skapa mötesplatser.

– Det är så viktigt att vi har våra egna med oss i allting vi gör. Vi måste skapa mötesplatser mellan aktiva, tränare och nyanlända. Det är fantastiska killar som kommit hit. Vi vet hur viktigt det är att inte marginalisera människor och bygga hinder och murar istället för att närma sig dem. Vi är inte rädda för nyanlända i Råneå, de har ju alltid funnits naturligt med i samhället. Barnen pratar om Mohammed på samma sätt som vilket barn som helst. Det är mest vi vuxna som har fördomar.

Sparbanken Nord – Framtidsbanken har för första gången delat ut Sparbanken Nords Mångfaldsstipendium. Stipendiet delades ut på Norrbottens Idrottsgala till Peter Henriksson, IFK Råneå, för det fantastiska jobb som föreningen gör med att ta hand om och integrera nyanlända i samhället via idrotten.