Denna integration innebär att du skapar betaluppdrag i ditt program, sedan skickas det automatiskt till banken där du godkänner betalningsuppdraget i din internetbank. När betalningen blivit utförd skickas återrapporteringen automatiskt till programleverantören vilket underlättar din avstämning. Om du får inbetalningar via Bankgironummer kommer även dessa att skickas automatiskt till programleverantören. Banken skickar även ett kontoutdrag en gång per dygn för de konton du valt att ansluta till tjänsten.

Det är möjligt att få integration med följande programleverantör:

  • Fortnox

Så här ansluter du dig 

Digital anslutning till programvaruleverantör Fortnox 

Digital anslutning för integration med Fortnox görs i nya internetbanken med E-signering (Mobilt BankID).
Ansökan finns under menyn Bokföring/anslut bokföringssystem. Från det att du skickat in ansökan om anslutning tar det ca 2 bankdagar tills att anslutningen aktiveras. Observera att du behöver vara firmatecknare för att kunna teckna avtal.

Manuell anslutning till programvaruleverantör Fortnox

För manuell anslutning till integration mot programleverantör Fortnox; kontakta oss på tel: 0771-23 00 23, eller uppsök ett av våra bankkontor. Närmaste kontor finner du här.

För att anslutningen ska gå så smidigt som möjligt behöver du förbereda med följande uppgifter inför din kontakt med kundcenter eller kontorsbesöket. Observera att du behöver vara firmatecknare för att kunna teckna avtal.