Så här fungerar realobligationer

Avkastningen på en realobligation består av två delar; fast realränta samt kompensation för den faktiska inflationen (KPI) under löptiden. Avkastningen varierar med löptiden som normalt är mellan fem och tjugo år.

Priset för en realobligation noteras i form av en effektiv real årsränta. Dessutom tillkommer eventuell upplupen kupongränta i likvidbeloppet. En realobligation är ett löpande skuldebrev utgivet av svenska staten genom Riksgäldskontoret som en del av statens upplåning för att finansiera statsskulden. Riksgäldskontoret betalar ut kupongräntan till innehavaren av en obligation en gång per år.

Även företags- och bostadsobligationer kan ibland emitteras i form av en realobligation.

Realobligationer har en god likviditet vilket innebär att de är lätta att köpa och sälja när som helst under löptiden.

Fakta om Realobligationer

  • Lägsta placerade belopp är 1 miljon kronor
  • Leverans- och likviddag är två vardagar efter avslut