Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Vår vision och våra kärnvärden

Vision

Vi ska vara regionens egen bank och finnas mitt i människornas och företagens verklighet.

Närmare

Vi strävar ständigt mot ökad närvaro i det lokala och regionala samhället.

Tryggare

Att vara den självklara partnern i regionen - och det mest naturliga bankalternativet - innebär att vi förmedlar trygghet.

Ansvarsfulla

Att vara regionens egen bank, mitt i människornas och företagens verklighet genom goda affärer. Det är det mest ansvarsfulla vi kan göra.