Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Vår affärsidé

  • Vi ska erbjuda finansiella tjänster med hög kvalitet
  • Vi ska ge möjlighet för kunderna att utveckla sin ekonomi
  • Vi ska vara en finansiell mötesplats för hushåll, små och medelstora företag, lantbruk, kommuner samt organisationer
  • Vi ska vara en stark och förändringsinriktad organisation med god lönsamhet där vinsterna arbetar och stannar i regionen

Vår kundstruktur

ska spegla marknaden i vårt verksamhetsområde.

Vår kompetens

ska tillvaratas och utvecklas. Med ett målstyrt arbete ska vi skapa ett arbetsklimat som präglas av hög motivation och tillfredsställelse. Vi ska eftersträva goda relationer till kunderna och vår attityd ska vara positiv, öppen och serviceinriktad. Grundläggande kompetensområden är informationsteknik, familje-och företagsekonomi. Förmåga till omvärldsanalys är viktig, så att vi tidigt kan se och anpassa oss till ändrade behov, krav och värderingar som påverkar bankens verksamhet. Våra ledare ska vara trovärdiga och målinriktade. För att skapa utveckling under trygga och säkra former ska hänsyn tas till kompetens och erfarenhet hos individer och grupper.

Våra produkter

Vi ska erbjuda både egna och förmedlade produkter. Genom att utveckla och fördjupa både den personliga och affärsmässiga kontakten förstärker vi relationerna till våra kunder. Vi ska också bygga relationer med teknikens stöd för att göra mer affärer med fler kunder.

Vår organisation

ska vara decentraliserad och kundorienterad med stark lokal förankring för att stödja vår lokala service. Vi ska verka för en god miljö samt vara en aktiv part för den ekonomiska utvecklingen inom vårt verksamhetsområde. Produkter, kompetens och tillgänglighet ska anpassas både till kundbehov och lönsamhetskrav. Verksamheten ska präglas av god etik.

Vår marknadskommunikation

Våra PR-och reklamåtgärder ska skapa och förmedla bilden av en aktiv och marknadsledande bank. Vårt budskap ska vara offensivt, enhetligt och sakligt samt inriktat på både kort och lång sikt. Budskapet ska grundas på god affärsetik.

Vår vision och våra kärnvärden

Vår historia