Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Vårt samhällsengagemang – vårt löfte

Det ska finnas en stark och tydlig koppling mellan vårt samhällsengagemang och hållbarhet. Som en röd tråd ska hållbar utveckling leda genom samhälle, näringsliv och människor. 

Vårt löfte

Genom prioriterade satsningar med utgångspunkt i platsens behov och de inriktningar som FN:s globala mål pekar ut ska vi skapa nytta för den plats vi och våra kunder vill utveckla. Detta är vårt löfte. Vi ska med hänsyn till ort, erfarenheter och möjligheter till påverkan göra prioriteringar vad gäller områden och insatser i enlighet med detta löfte.

Vårt bidrag till de globala målen

Agenda 2030 med FN:s globala mål för en hållbar utveckling är den mest ambitiösa överenskommelse som världens länder antagit för att nå en hållbar utveckling.

Vi vill som sparbank bli mer konkreta och tydliga i vårt hållbarhetsarbete och samhällsengagemang. Därför har även vi valt att inkludera de globala målen i vårt arbete.

Globala målen

Här kan du läsa om några av de insatser som gjorts:

Samhällsengagemanget i just din kommun? Här kan du ta del av det: