Skip to content

Ekonomi i Sparbanken Nord

Genom att vara en lönsam bank med balanserad risk, skapar vi förutsättningar där vi kan tillgodose våra kunders behov på såväl kort som lång sikt. För att vara konkurrenskraftig över tid och säkerställa vår överlevnad behöver vi bygga upp en pålitlig lönsamhet samt inge förtroende så att våra intressenter ser oss som en trygg partner med stabil intjäningsförmåga.

Tidigare årsredovisningar

Information om ersättningar