Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Ekonomi i Sparbanken Nord

Genom att vara en lönsam bank med balanserad risk, skapar vi förutsättningar där vi kan tillgodose våra kunders behov på såväl kort som lång sikt. För att vara konkurrenskraftig över tid och säkerställa vår överlevnad behöver vi bygga upp en pålitlig lönsamhet samt inge förtroende så att våra intressenter ser oss som en trygg partner med stabil intjäningsförmåga.

Ekonomiska sammandrag 2022

  • Rörelseresultat januari - december: 407,7 mkr
  • Affärsvolymen 31/12: 63 355 mkr
  • Inlåningen ökade med 3,7 %
  • Utlåningen ökade med 3,3 %

Fakturor till Sparbanken Nord

Information om likviditetsrisk

Kapitaltäckning och Riskhantering