Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Ekonomi i Sparbanken Nord

Business people looking at chart on a laptop.

Genom att vara en lönsam bank med balanserad risk, skapar vi förutsättningar där vi kan tillgodose våra kunders behov på såväl kort som lång sikt. För att vara konkurrenskraftig över tid och säkerställa vår överlevnad behöver vi bygga upp en pålitlig lönsamhet samt inge förtroende så att våra intressenter ser oss som en trygg partner med stabil intjäningsförmåga.

Stark ekonomi 2017 trots expansiv penningpolitik

Bankens ekonomiska utveckling har under året utvecklat sig starkt. Riksbankens expansiva penningpolitik, med en negativ reporänta på -0,50 % har bibehållits under året och är självklart utmanande mot våra räntemarginaler, säger Gunnar Eikeland VD i Sparbanken Nord.

 

Vår affärsmässiga tillväxt kompenserar väl denna negativa effekt. Bankens totala affärsvolym passerade 50 miljarder under september månad. Om vi ser detta i ett längre perspektiv kan vi konstatera att vi femdubblat bankens affärsvolym sedan millenniumskiftet. Det viktigaste skälet till att detta är möjligt är att vi ligger nära våra kunder med tillgänglig och engagerad personal.

Sparbanken Nord – Framtidsbanken har som uppgift att låta bankens vinster arbeta för regionens bästa. Ibland genom att vara en samtalspartner, ofta genom viktiga investeringar. Under 2017 avsatte banken 18 miljoner kronor till Framtidsbanken för regional utveckling. Dessutom avsattes under året 2 miljoner kronor till näringslivsstiftelsen och kulturstiftelsen i Jokkmokk.

 

Ekonomiska sammandrag 2017

  • Rörelseresultat januari - december: 255,4 mkr
  • Affärsvolymen 31/12: 51 224 mkr
  • Inlåningen ökade med 5,5%
  • Utlåningen ökade med 6,0%

 

Till Årsredovisningen 2017

Tidigare årsredovisningar

Länk till årsredovisningar i pdf-format. Öppnas i nytt fönster.

 

Information om ersättningar