Hoppa till textinnehållet

Johan Johansson

Född 1976. Företagsrådgivare och fackligt förtroendevald i Sparbanken Nord. Styrelseledamot sedan 2016.

Bor i Piteå.

Johan Johansson

Utbildning

  • Luleå Tekniska Universitet, Ekonomie magisterexamen (160 p)
  • 3-årigt ekonomiskt gymnasium, 1995


Uppdrag i Sparbanken Nord

  • Ledamot (personalrepresentant) invald 2016-04


Bankspecifik erfarenhet

  • Bankstyrelse: Sedan 2016
  • Operativ bankverksamhet: 20 år

Andra nuvarande väsentliga uppdrag

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet

  • Styrelseledamot, Sparbanken Nords klubbstyrelse (Finansförbundet), 2000 -


Arbetslivserfarenhet

Nuvarande position

  • Sparbanken Nord, företagsrådgivare, 2011-

Tidigare erfarenheter

  • Sparbanken Nord, privatrådgivare, 1999 - 2011
  • Styrelseledamot, Sportkompaniet Korpen, Piteå, 2000 – 2010