Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang

Johan Johansson

 • Född 1976
 • Företagsrådgivare och fackligt förtroendevald i Sparbanken Nord
 • Styrelseledamot sedan 2016
 • Bor i Piteå

Utbildning

 • Luleå Tekniska Universitet, Ekonomie magisterexamen (160 p)
 • 3-årigt ekonomiskt gymnasium, 1995


Uppdrag i Sparbanken Nord

 • Ledamot (personalrepresentant) invald 2016-04


Bankspecifik erfarenhet

 • Bankstyrelse: Sedan 2016
 • Operativ bankverksamhet: 20 år

Andra nuvarande väsentliga uppdrag

Uppdrag i organisation som bedriver icke huvudsakligen kommersiell verksamhet

 • Styrelseledamot, Sparbanken Nords klubbstyrelse (Finansförbundet), 2000 -


Arbetslivserfarenhet

Nuvarande position

 • Sparbanken Nord, företagsrådgivare, 2011-

Tidigare erfarenheter

 • Sparbanken Nord, privatrådgivare, 1999 - 2011
 • Styrelseledamot, Sportkompaniet Korpen, Piteå, 2000 – 2010